Döllenmeden doğuma kadar geçen süre. Yumurtanın bir sperm tarafından döllendikten sonra uterusun içine yerleşir, bunu takiben plasenta(eş) ve embriyo gelişir ve daha sonra oluşan embryo fetusa dönüşür. Gebelik genellikle son adet başlangıç gününden itibaren başlayarak 40 hafta sürer ve her biri üç ay süren üç trimestreye bölünür.

Gebelik kadın için fizyolojik(doğal) bir süreç olmakla birlikte, gebelik döneminde gebelik hormonlarının da etkisiyle gebeliğin fizyolojisi anne adayının gebelik öncesi fizyolojisinde pek çok organ sisteminde ve emosyonel(duygusal) yapısındaki normallerinde değişikliklerle seyretmesine sebep olur. Anne adayının vücudunda ve emosyonel durumunda oluşan pek çok değişiklik, aynı zamanda sağlıklı bir bebek sahibi olup olamayacağı konusunda var olan endişelerine ek endişeler katmaktadır. Bu nedenle gebelik süresince yapılan muayeneler ve testler hangi gebeliğin sağlıklı ve normal hangi gebeliğin sorunlu olduğunu tanımamıza yardımcı olması nedeniyle çok önemli ve değerlidir.

Erken Gebelik Muayenesi: Özellikle bu ilk muayene hem gebelik materyalinin sağlıklı ve normal bir başlangıç evresinde olup olmadığını hem de anne adayının yaklaşık 40 hafta sürecek olan bir zaman dilimini etkileyecek herhangi bir sorunu olup olmadığının değerlendirilmesi açısından çok değerlidir. Gebelik materyali Erken Gebelik Ultrasonografisi ile değerlendirilebilir ve bu muayene ile öncelikle gebeliğin intrauterin (rahim içi) yerleşimli olup olmadığı, gebelik kesesinin sağlıklı görünüp görünmediği, çoğul gebelik olup olmadığı, gebeliğin anne adayının belirttiği son adet tarihi ile uyumlu boyutta olup olmadığı, gebelik haftası uygunsa fetus ve kalp atışı varlığı ve pek çok parametre değerlendirilir. Anne adayının sağlık durumu vücut ağırlığı, tansiyon ölçümünü takiben genel sistemik muayenesini yaptıktan sonra, anne adayını, fetüsü ve gebelik bütünlüğünü etkileyecek bilinmesi gereken sorunları olup olmadığını gösteren laboratuvar testleri yapılır. Bu testler şu şekilde sıralanır. Son iki yıl içerisinde yapılmadıysa Smear testi yapılmalıdır. Annede kansızlık (anemi) varlığını araştırmak için Tam Kan Sayımı (Hemogram). Anne ve baba kan grupları: Kan uyuşmazlığı saptanırsa önlem alınması için, Tam İdrar Tetkiki, TSH(annede Guatr ve troid hormon bozukluğu varsa bebeği etkileyebilir), Diabet açısından AKŞ (açlık kan şekeri), Biyokimya (kolesterol, böbrek ve karaciğer testleri), TORCH(Toxoplazma IgM ve IgG, Rubella IgM ve IgG (Kızamıkçık testleri), CMV IgM ve IgG) TORCH grubu enfeksiyonlar fetusta hasar oluşturma potansiyeli yönünden önemlidir. Hepatit B için HBsAg ve AntiHBs testleri yapılır(Annede Hepatit B saptanırsa bebeğe bulaşmayı engellemek için doğumdan sonra bebeğe antikor iğnesi yapılır), HCV(Hepatit C) testi, HIV (AIDS) testi. Ayrıca gerekli hallerde anne adayının daha önceden bilinen herhangi bir rahatsızlığı varsa ona yönelik testler ve ilgili branş konsültasyonları planlanır.

40 hafta süren gebelik serüveninde doktorunuzla yapacağınız vizit(görüşme) sıklığı genellikle 32. haftaya kadar ayda(4 haftada) bir kez, 32-36. haftalar arasında 2 haftada bir, 36. Haftadan doğuma kadar geçen süre boyunca da haftada bir kez olarak devam edecektir.

İlk gebelik dönemi testlerinden sonra gebelik süresince yapılması planlanacak önemli testler I.Trimestre tarama testi(İkili test), II. Trimestre tarama testleri(Üçlü test-Dörtlü test), II. Düzey ayrıntılı Ultrasonografi ve Fetal Ekokardiografi, Oral Glukoz yükleme testleri(50gr GTT, 75gr OGTT), Tam kan sayımı, Kan uyuşmazlığı olgularında İndirekt Coombs testi, Biyofizik skorlama, Nonstress test(NST-CTG), gerekli olgularda Kontraksiyon Stres Test(CST) olarak sıralanabilir.

İletişim

Bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Gönderiliyor

2018 © Erasmus Üreme ve Kadın Sağlığı.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?