Jinekolojide laparoskopik yöntem hangi olgularda kullanılır?+

Jinekolojide laparoskopik yöntem hangi olgularda kullanılır?