Gebelik ile ilgili nörolojik çalışmalar sonucunda çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmıştır;

Kadınlar ilk bebeklerine hamile kaldıklarında en az yıl süreyle beyinlerinin çalışma kapasiteleri en az 2 yıl süreyle değişmektedir. Sosyal sinyallere yanıt veren  ve buna göre işlem yapan beyindeki gri alan küçülür Dünyaya yeni bebek getiren annelerin bebeklerinin ihtiyaçlarına yanıt vermesi ya da çevredeki tehditkar insanları tespit etmesinde beyinde kullanılan alanın daha verimli hale gelmesi anlamına gelmektedir.

Gebelik hormonlara bağlı fiziksel ve psikolojik etkiler yaşandığı dramatik bir süreçtir.
Kan hacmi, hormon seviyeleri, besin maddelerinin emilmesi ve diğer fizyolojik kabiliyetler dramatik bir şekilde artar. Gebe olan kadınlar üzerinde yapılan birtakım çalışmalar sonucunda çıkan raporlamalara göre konsantrasyon güçlüğü ya da unutkanlık gibi yararlı olmayan farklılıklar yaşadıkları gözlemlenmiştir

Gebe kalmak aklınızı yitiriyorsunuz anlamına gelmemektedir. Tam aksi aslında demek istediğimiz beyindeki gri alanın hacminin kaybolması oldukça fayda sağlayan olgunlaşmanın ve uzmanlaşmanın işlevini yerine getirmektedir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar gebeliğin görünüşte uzun süren anatomik beyin değişikliklerine yol açtığı değişime daha kolay adapte oldukları yiyecek temininde daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır Ancak bu noktada gebe kalan kadınlar üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Nörobilimci Hoekzema ve çalışma arkadaşları daha önce hiç gebe kalmayan  ve daha önce bebeği olmuş, 3 hafta ile birkaç aylık hamile kalmış toplam 25 kadının MRI sonuçlarını incelerler.

Ekip aynı zamanda, ilk defa baba olan 19 erkek; hiç çocuğu olmayan 17 erkek ve daha önce hiç hamile olmayan 20 kadının da MRI testlerini incelerler. Daha sonra, gri alan hacmindeki değişiklikleri ölçmek için bilgisayar tabanlı analizler yaparlar. Araştırmanın sonucunu Nature Science dergisiyle paylaşan ekip gebelerde gri madde hacmi kayıpları olduğunu ve diğer gruplarda olmadığını ifade eder. İnsanların arzu ve niyetlerini yüz ifadelerinde ve davranış biçimlerinden anlamaya yarayan, beynin sosyal davranış biçimlerini algılamak için kullandığı bölümlerinde değişim başlar ve hipokampus, hafızayla ilişkili bir bölge de hacim kaybeder.

Gebelik esnasında annenin beyninin gri bölgesinde yaşanan değişiklik bebeğine bağlanmayla ilişkilendirilir.

Aynı zamanda bilimadamları,  gebe annelere, kendi bebeklerinin ve diğer bebeklerin fotoğraflarına baktıkları esnada MRI testi yaparlar. Gebelik sırasında, beyindeki gri alanı küçülen annelerin kendi bebeklerinin fotoğraflarına bakarken, beyinlerinde güçlü bir nöral  aktivite ile yanıt verdikleri fark edilirken, başkalarının bebeklerine baktıklarında aynı etki görülmez. Gebelik esnasında gri alanı kaybetmiş beyin bölgelerinin bir kısmı, kendi bebeklerine daha fazla nöral aktiviteyle yanıt verirken diğer bebeklerin fotoğraflarına aynı tepkiyi vermez.

2 yıl sonra tekrar hamile kalmayan 25 anneden 11nin MRI taramaları tekrar yapılır Çoğu hacmin restore edildiği hipokampüs haricinde gri alan kaybının kaldığını gösterir Erkeklerde yapılan MRI çalışmalarında beyindeki gri maddede ne kadar stres altında olsalarda belirgin bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir.

Kanada McMaster Üniversitesinden evrimci psikolog Mel Rutherford ebeveynlerin, hayatlarının geri kalan kısımlarında
karar verme süreçleri ve davranış biçimlerinde önemli rol oynayabilecek değişikliklere neden olabileceği ihtimalinin kapılarını açıyor” şeklinde belirtiyor.

Gebelerin birtakım şeyleri unuttuğu hakkında yapılan tüm anekdotlara  dair konuşmalar mevcut, ancak bu mutlaka yavrularımıza bakmakla ilgisi olmayan alanlarda da ortaya çıkabilir Bu doğanın bize neye odaklanmamız
gerektiği konusunda verdiği bir ipucu mu acaba? 

İletişim

Bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Gönderiliyor

2018 © Erasmus Üreme ve Kadın Sağlığı.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?